Laboratoře

Označení Název Klapka Odpovědná osoba
SE4.153
Laboratoř mikroskopie I.
6644
SE4.154
Laboratoř mikroskopie II.
6644
SE4.155
Laboratoř funkční diagnostiky
6635
SE4.156
Laboratoř sportovních technologií
6846
SE4.157
Laboratoř pohybové analýzy
6849
SE3.142
Laboratoř lékařské a environmentální techniky
6628
SE3.143
Laboratoř zpracování obrazů
6642
SE3.144
Laboratoř informačních systémů
6839
SE3.145
Laboratoř zpracování signálů
6639
SE3.146
Laboratoř biosignálů
6618
SE3.147
Laboratoř biomedicínské techniky
6629
SE3.148
Laboratoř biofyziky
6645
SE3.149
Laboratoř buněčného inženýrství I.
6664
SE3.159
Laboratoř buněčného inženýrství II.
6842
SE3.150
Laboratoř genomiky a proteomiky I.
6643
SE3.155
Laboratoř genomiky a proteomiky II.
6684
SD4.125
Laboratoř grantových projektů II.
6691
SD4.126
Laboratoř 3D tisku
6660
SE4.152
Elektronická laboratoř
6665
SE4.165
Laboratoř zobrazovacích systémů
6638