Laboratoř funkční diagnostiky

Laboratoř disponuje vybavením pro zaznamenávání bioelektrických signálů se zaměřením na elektrickou aktivitu mozku a svalstva. Kromě komplexních systémů vyvinutých pro klinické využití zde lze nalézt kompaktní bezdrátové přístroje vhodné pro akvizici dat v různých experimentálních podmínkách. Laboratoř představuje především zázemí pro sběr dat při zpracování studentských projektů a bakalářských a diplomových prací.

Hlavní činnosti

  • Realizace experimentálních studentských projektů.
  • Realizace bakalářských a diplomových prací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Elektroencefalografický systém TruScan 32 pro akvizici vícekanálového záznamu aktivity mozku (EEG) s využitím čepice elektrod
  • Bezdrátový elektroencefalografický systém EEG Headset EMOTIV EPOC
  • Bezdrátová EEG čelenka MUSE pro simultánní zaznamenávání vícekanálového EEG, tepové frekvence a akcelerometrických signálů
  • Přenosný elektromyografický systém pro dlouhodobé zaznamenávání elektrické aktivity svalstva (EMG)
Odpovědná osoba