O ústavu

Současnost ústavu ...

V současné době zajišťuje Ústav biomedicínského inženýrství výuku několika desítek předmětů ve všech formách studia. O rozvoj technického talentu studentů se stará zkušený akademický sbor s přibližně 70-ti akademiky a experty z praxe. Brněnská biomedicína je unikátní i v tom, že jsou naši studenti součástí dvou předních univerzit – VUT a Masarykovy univerzity. Využívají tak výhod obou institucí – od přístupu do knihoven a studoven, využívání menz až po možnost zařadit se do širší studentské komunity.

Ve vědecké oblasti propojujeme nápady a vytváříme promyšlená řešení. Úspěšně dokončené projekty jsou důkazem toho, že jsme spolehlivým partnerem pro výzkum i jako dodavatel nových technologií. I proto spolupracujeme s nemocnicemi, firmami a výzkumnými centry na národní i mezinárodní úrovni.

Víte, že...

jsou naši studenti úspěšní v mezinárodní konkurenci?
jsou naši profesoři autory řady odborných knih?
si dáváme záležet na tom, aby studenti pracovali na moderních přístrojích?
se naši učitelé pravidelně umísťují v anketě oblíbenosti pedagogů?
vynalézáme technologie, které pomáhají s lékařskou péčí?

... a jeho historie

Lékařskou techniku vyučujeme v Brně nepřetržitě už od roku 1967. Byli jsme prvním univerzitním pracovištěm v Československu se zaměřením na lékařskou techniku a biomedicínské obory. S více než 50-ti letou historií se řadíme mezi přední vzdělávací a vědecké instituce a díky dlouhodobému předávání know-how máme silný a zkušený kantorský kolektiv.

Mezi historické milníky naší činnosti patří zásadní reforma studia v devadesátých letech, která vedla k hlubšímu porozumění v oborech sdělovací technika, kybernetika a informatika se specializací na interdisciplinární oblast biomedicínského inženýrství. Na počátku tisíciletí vznikly nové studijní obory zaměřené na lékařskou techniku, biomedicínské inženýrství a aplikovanou informatiku v biologických vědních oborech, což vedlo nejen k rozšíření výuky, ale především k rozvoji silných výzkumných skupin a získaní prestižních grantů.