Konference a soutěže

Merkur perFEKT Challenge

Datum konání
23. 11. 2023
Místo konání
Technická 10 a 12, FEKT Brno
Popis

Merkur PerFEKT Challenge je soutěží středoškolských týmů, v níž studenti realizují technické projekty v oblasti autonomních vozítek. Úkolem soutěžících je navrhnout a postavit vozítko, které dokáže autonomně projet danou dráhu. Soutěžní týmy se skládají ze studentů různých elektrotechnických a technologických středoškolských oborů a studenti společně pracují na programování mikrokontrolérů, konstrukci pohyblivých zařízení a optimalizaci vítězných strategií. Soutěž představuje významnou platformu k aplikaci technických znalostí a kreativity v praktických projektech, a zároveň poskytuje prostor pro výměnu nápadů a zkušeností mezi studenty a odbornou veřejností.

Kontakty

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Technická 3058/10
616 00 Brno

steffan@vut.cz

www.fekt.vut.cz/merkur/

Computing in Cardiology 2021

Datum konání
12. 9. – 15. 9. 2021
Místo konání
Brno, Technická 12
Popis

Computing in Cardiology is an international scientific conference that has been held annually since 1974. CinC provides a forum for scientists and professionals from the fields of medicine, physics, engineering and computer science to discuss their current research in topics pertaining to computing in clinical cardiology and cardiovascular physiology.

Kontakty

 

Phone: +420 541 146 667

E-mail: ubmi@feec.vutbr.cz