Letní škola biomedicíny

Alternativní text

Během tří dnů letní školy biomedicíny objevíš svět techniky a medicíny. Na vlastní kůži si změříš aktivitu svalů, vyhodnotíš rytmus srdce, rozebereš laboratorní CT-čko a z vlastní DNA vyhodnotíš, čím se lišíš od dinosaurů. Nové objevy na Tebe čekají při katetrizaci anatomického modelu srdce, při ultrazvukovém vyšetřování i při modelování pro 3D tisk. Letní škola biomedicíny pro středoškoláky rozšíří Tvé znalosti a podpoří Tvůj přírodovědný talent.

19. - 21. 6. 2023 v Brně

Alternativní text

Co zažiješ?

Naučíš se obelstít detektor lži, zapotíš se při resuscitaci, změříš ionizující záření. Vyzkoušíš si mikroprocesorovou techniku pro diagnostiku a dozvíš se, jak lze využít mobily pro hodnocení činnosti srdce. V bílém plášti se naučíš pipetovat a určovat DNA ze slin. A hlavně si všechno sám vyzkoušíš ve specializovaných laboratořích VUT.

Alternativní text

Biosignály

Přilepíš si elektrody na kůži a zjistíš, co lze z biosignálů vyčíst o činnosti těla.

Změříme si vlastní biosignály a podíváme se na to, jak se vztahují k činnosti těla. Mrkneme na to, jak biosignály využít k medicínské diagnostice a v robotice. Konkrétně se můžete těšit na detektor lži, elektromyografii, elektrookulografii, měření respiračních funkcí, hodnocení elektrodermální aktivity, a další. Hravou formou si také ověříme vztah mezi vývojem centrální nervové soustavy a lokomočními vzorci." Oto Janoušek, lektor biosignálů.

Činnost srdce

Pochopíš souvislost elektrické a mechanické činnosti srdce a naučíš se pracovat s AED.

"Vyzkoušíme si, jak lze využít senzory chytrého telefonu pro hodnocení činnosti srdce. Naměříme a zobrazíme si data v user-friendly softwaru. Ukážeme si certifikovanou aplikaci, která detekuje jednu z nejčastějších srdečních patologií - fibrilaci síní. Změříme si elektrokardiogram pomocí chytrých hodinek a certifikovaného zařízení, které se používá v telemedicíně. Probereme základy první pomoci, vyzkoušíme si resuscitaci a práci s AED (automatickým externím defibrilátorem) a otestujeme aplikaci Záchranka." Andrea Němcová, lektorka činnosti srdce.

Zobrazování v medicíně

Vyzkoušíš si školní CT-čko, ultrazvuk i práci se zdroji ionizujícího záření.

Vyzkoušíš si zobrazování na školní výpočetní tomografii a ultrazvuku. Srovnáš výsledné obrazy z pohledu rozlišení, kontrastu a celkové kvality. Pochopíš princip tvorby trojdimenzionálního obrazu z nasnímaných projekcí i činnost ultrazvukové sondy během B-módu zobrazení v reálném čase. Při práci se zdroji ionizujícího záření budeš Geigerovým čítačem hlídat bezpečnost pro obsluhující personál. Dále si vyzkoušíš měření průtoku pomocí dopplerovských metod a zobrazení sítnice na fundus kameře. Martin Mézl, lektor medicínského zobrazování

3D tisk

Naučíš se modelovat ve 3D a pochopíš rozdíly v tiskových technologiích.

Vyzkoušíš si základy modelování ve 3D, práci s proprietárním softwarem pro rychlé trojdimenzionální modelování, poznáš typy 3D tiskáren a pochopíš vztah tiskové technologie k vlastnostem tištěného produktu. Vratislav Harabiš, lektor 3D tisku

Elektronika

Naučíš se pracovat s opto-prvky a prozkoumáš taje elektroniky.

Objevíš galvanické oddělení signálu. Vyzkoušíš si práci s integrovanými obvody a základními optickými prvky. Seznámíš se s modulací signálů a vytvoříš si optické oddělení signálu pomocí diody a fototranzistoru. Vyzkoušíš si rekonstrukci přeneseného signálu. Jiří Sekora, lektor elektroniky

Molekulární biologie

Naučíš se izolovat a analyzovat svou vlastní DNA, a nejen tu.

Objevíš kouzlo života v laboratoři, od plánování pokusů, přes vlastní experiment až po analýzu výsledků. Budeme určovat DNA z vlastních slin, sledovat inaktivace pohlavního chromozómu, detekovat původce onemocnění, mrkneme i na základy forenzní biologie a genetiky. A objevíš RNA svět. Darina Čejková, lektorka Molekulární biologie

 

 

 

Bioinformatika

Díky fylogenetickým stromům zjistíš, čím se liší Tvá DNA od té dinosauří.

„Podíváme se na to, jak vypadá genetická informace viru COVID-19. Vysvětlíme si, jak se liší jednotlivé mutace tohoto viru a proč je stále záhadou, zda virus unikl z laboratoře, či ne. Také se seznámíme s hlavními databázemi obsahující DNA sekvence. A na závěr se ještě naučíme principy pro sestrojení fylogenetických stromů, které si zkusíme i sami zrekonstruovat.“ Jana Schwarzerová, lektorka bioinformatiky.

 

 

Alternativní text

Kdo ti předá znalosti?

Letní školou biomedicíny Tě provedou zkušení průvodci. Rozumějí technologiím i vědě, a taky rozumějí tomu, že se s biomedicínou možná setkáš úplně poprvé. Všechno ti ochotně vysvětlí. 

► Uč se od nadšenců

Rozumíme tomu, co učíme. Tématům se věnujeme v profesní praxi i doma ve volném čase.

► Uč se smysluplně

Zvolili jsme přesně ty dovednosti, které Ti umožní najít a propojit souvislosti v biomedicíně.

► Uč se moderně

Držíme krok s 21. stoletím. Nabízíme Ti špičkovou laboratorní techniku a kvalitní pracoviště.

► Atraktivní témata

Upravili jsme reálná témata, kterým se věnujeme jako vědci a učitelé. Užiješ si je.

► Zkušení lektoři

Máme zkušenosti a v laboratořích jsme jako doma. Na tituly nehrajeme, i když je máme.

► Hodně praxe

Pochopení se odehrává v hlavě, ale zkušenosti se upevňují praktickou činností - zažiješ ji.

Alternativní text

Je to zdarma!

Letní škola je zdarma. Zaplatíš si pouze ubytování (chceš-li jej využít) např. na kolejích Pod Palackého vrchem a stravu v menze nebo pizzerii.

Musím mít znalosti?

Nemusíš. Letní školu si můžeš vyzkoušet i bez předchozích znalostí v oboru. Stačí mít nadšení pro objevování nových věcí.

Jak se přihlásit?

Zkontroluj, že jsi středoškolský student a vyplň přihlašovací formulář. Přijde Ti automatický e-mail, potvrzující registraci.

přihlaš se

Mrkni, na co se můžeš těšit

Alternativní text

Kde nás najdeš?

Kampus FEKT, Technická 12, Brno

 

Kdo Ti poradí?

Oto Janoušek: 541146635, janouseko@vut.cz