Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

Jsme spolehlivými partnery pro krátkodobý i dlouhodobý výzkum. Umíme předat know-how a jsme certifikovaným pracovištěm pro znaleckou činnost. Podporujeme realizaci bakalářských a diplomových prací v průmyslovém prostředí a ve firmách. 

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Studentské projekty

Pomůžeme vaší firmě získat nadané studenty pro váš projekt. Ať už v rámci diplomové práce nebo v rámci odborné praxe. Získáte tak možnost si zároveň vytipovat vhodné kandidáty na pracovní pozice ve vaší firmě. Spojte se se studijní poradkyní doc. Janou Kolářovou, Ph.D., která s vámi probere všechny podrobnosti.

Přednášky a semináře

přednášky a semináře odborníků z praxe jsou u nás vždy vítány. Staňte se autoritou při přednášení nových informací a získejte náskok před konkurencí navázáním kontaktů. Spojte se s doc. Radimem Kolářem, Ph.D., se kterým můžete naplánovat téma, termín i celkovou podobu akce.

Podpora výukového procesu

naši absolventi dlouhodobě prokazují výborné znalosti v oboru. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního vzdělávacího procesu a výuky v laboratořích. Přednášky ve vybraných odborných předmětech nebo podpora při pořizování unikátních zařízení a technologií do laboratoří je další z možných oblastí spolupráce. Budeme rádi, když se s námi spojíte, abychom vymysleli vhodnou formu spolupráce. Vedoucí ústavu prof. Ivo Provazník, Ph.D., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Exkurze a soutěže

náš ústav se podílí na řadě exkurzí a soutěží pro středoškoláky, kterými přibližuje techniku talentům s vášní pro přírodovědné obory. Červené diplomy v rukách bývalých exkurzistů jsou důkazem, že talent středoškoláků umíme rozvinout. Oslovte Ing. Otu Janouška, Ph.D. a zjistěte, co vašim studentům můžeme nabídnout.

Výzkum pro studenty

Studenty magisterských a bakalářských oborů podporujeme v jejich snaze stát se špičkovými odborníky. I proto se mohou zapojit do bádání některého z našich vědeckých týmů. Studenti tak ve spolupráci s lektory vyvíjí nové technologie, pracují v klinickém výzkumu a jsou spoluautory vědeckých publikací. Pravidelné úspěchy našich studentů na národní i mezinárodní úrovni jsou důkazem toho, že to myslíme vážně. Proč bádat při studiu?

  • Můžete pracovat na unikátním projektu, který vás nejen baví, ale má také pozitivní celospolečenský dopad v oblasti medicíny.
  • Naučíme vás řešit problémy jako skutečný vědec. Vypilujete své analytické schopnosti, kritické myšlení i umění úspěšné prezentace.
  • Navážete nové kontakty s kolegy u nás i v zahraničí. Můžete tak otevřít dveře budoucí kariéře v některé z prestižních institucí a firem.

Udělejte první krok k úspěšné kariéře! Přečtěte si více o výzkumných oblastech, kterým se na UBMI věnujeme. Kontaktujte vedoucího výzkumného týmu – ten vám poradí s aktuálními možnostmi vědecké práce. Nebojte se však přijít i s vlastním nápadem.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Akademický výzkum

Hledáte partnera pro výzkum nebo potřebujete poradit se svým projektem? Ozvěte se doc. Radimovi Kolářovi, Ph.D. a zjistěte, s čím vám můžeme efektivně pomoci. Umíme podávat a realizovat granty (např. TAČR, ČAČR, MPO) s časovým horizontem 2 a více let. Zaměřujeme se na řadu výzkumných oblastí od vývoje algoritmů a metodologie pro zpracování a analýzu signálů až po statistické vyhodnocení získaných dat či vývoj softwaru. Jsme experty v oblasti optiky a využití světelného záření nejen v biomedicíně, ale také v biometrii, dopravě či automobilovém průmyslu. Naše výzkumné týmy rozumí akademickému i průmyslovému prostředí a široké zázemí technické univerzity garantuje plynulé řešení dílčích výzkumných úloh. Díky spolupráci s ostatními fakultami (především Fakultou informatiky, Fakultou strojního inženýrství) a řadou dalších akademických či vědeckých pracovišť (Masarykovy univerzity, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Vysoké školy chemické technologické, aj.) jsme schopni provádět komplexní výzkum a vývoj.

Smluvní výzkum

Vytváříme aplikace pro spektrofotometrii, mikroskopii, pro využití průmyslových a vědeckých kamer spolu s počítačovým viděním. Zaměřujeme se také na využití chytrých telefonů a nositelné elektroniky pro aplikace související s kvalitou života, zdravím či fyzickou aktivitou. Samozřejmostí je vývoj analogového a digitálního hardwaru s využitím mikrokontrolerů. V oblasti bioinformatiky se zaměřujeme na analýzu a zpracování biologických sekvencí, zejména sestavování a anotaci genomů, komparativní genomiku a proteomiku a analýzu metagenomických a metabolomických dat. V oboru biochemie se věnujeme vývoji nových nástrojů pro zpracování dat z planární gelové i kapilární čipové elektroforézy. Kontaktujte doc. Radima Koláře, Ph.D. 

Měření a analytická činnost

Nabízíme specializovaná měření s využitím našeho technického vybavení, včetně následné analýzy a zpracování naměřených dat. Kontaktujte doc. Radima Koláře, Ph.D. 

Konzultační činnost

Poskytujeme jednorázová školení pro menší týmy a předávání know-how v různých oblastech biomedicínského inženýrství. Kontaktujte doc. Radima Koláře, Ph.D. 

Expertní posudky a znalecká činnost

Vypracujeme expertní posudky na přístroje či postupy z oblasti zdravotnictví či biologie. Poskytujeme znaleckou činnost dle rejstříku Ministerstva spravedlnosti v oblastech Biomedicínského inženýrství (zdravotnické přístroje a systémy, zdravotnická technika pro diagnostiku i terapii, hodnocení jejích technických parametrů – v oboru Elektrotechnika a v oboru Kybernetika) a Měřidla a měřicí technika ve zdravotnictví – v oboru Metrologie. Kontaktujte doc. Radima Koláře, Ph.D.