Laboratoř zobrazovacích systémů

Laboratoř zobrazovacích systémů slouží pro praktickou výuku předmětů, které se zabývají zobrazovacími systémy v lékařství. Probíhá zde výuka v bakalářském i magisterském stupni studia. Laboratoř je vybavena jak klinickými přístroji, tak i zjednodušenými přístroji pro demonstraci fyzikální podstaty jednotlivých zobrazovacích technik. Dále jsou jednotlivá pracoviště vybavena počítači, které umožňují simulace jevů, které se nedají realizovat ve školní laboratoři.

Hlavní činnosti

 • výuka předmětu Zobrazovací systémy v lékařství (BPC-ZSL), Zobrazovací systémy využívající neionizující záření (MPC-ZSZ), Zobrazovací systémy využívající ionizující záření (MPC-ZIZ), Praktika ze zobrazovacích metod (MPC-ZBM) a Diagnostická a terapeutická technika (SDTT)
 • realizace krátkodobých experimentů využívajících rentgenové záření do 35 kV
 • realizace krátkodobých experimentů využívajících diagnostických ultrazvuků
 • realizace diplomových a bakalářských prací z oblasti zobrazovacích systémů a zpracování obrazových dat

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • 2x ultrazvukový systém GE System FiVe, sektorové sondy 2,5 MHz a 3,5 MHz
 • oční ultrazvuk NIDEK (A-mód, B-mód, biometrie, pachymetrie)
 • 3x výuková rentgenová komora LD Didactic s rentgenkami z různých materiálů
 • CT modul k rentgenové komoře
 • termokamera Flir Tau2
 • sady vybavení pro demonstraci nukleární magnetické rezonance a elektronové spinové rezonance od různých výrobců
 • ultrazvukový generátor 3B Scientific (1 MHz)
 • US Key (Le Coeur electricque) - USB ultrazvukový systém
 • ultrazvukové měniče Olympus s různými frekvencemi
Odpovědná osoba