Laboratoř buněčného inženýrství I.

Laboratoř buněčného inženýrství I. je určena pro realizaci výzkumných aktivit v oblastech biofyziky, buněčného a tkáňového inženýrství. Laboratorní vybavení je využíváno pro přípravu buněčného materiálu a pro návazný výzkum v oblasti sledování morfologie buněk, migrací buněk, elektrofyziologie buněk a tkáně nebo fluorescenčního měření jevů u buněk. Výzkum je podpořen použitím specializovaných zařízení, jako jsou fluorescenční mikroskopy a zařízení pro měření v oblasti elektrofyziologie, kterými jsou mikroelektrodová pole nebo rychlé fluorescenční kamery. Biotiskárna a optogenetické zařízení pole působnosti v oblasti buněčného inženýrství. Laboratoř se také využívá pro výzkumné aktivity v rámci studentských bakalářských a diplomových prací.

 

Hlavní činnosti

 • Inkubace, barvení a příprava buněčného a tkáňového materiálu.
 • Výzkum v oblasti fluorescenčních měření a zobrazování.
 • Výzkum v oblasti elektrofyziologie excitabilních buněk a tkáně.
 • Biotisk a výzkum v oblasti uplatnění biomateriálů a magnetických nanočástic.
 • Výzkumné aktivity v rámci studentských bakalářských a diplomových prací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Fluorescenční mikroskop Leica DMI6000 s optogenetickým zařízením 
 • Optický koherenční tomograf Thorlabs
 • Rychlé fluorescenční kamery Andor Zyla 4.2 a Andor Zyla 5.5
 • Fluorescenční kamera s vysokým rozlišením Olympus DP74
 • Biotiskárna Cellink Inkredible+ s dvěma tryskami
 • 256 kanálová mikroelektrodová pole (MEA) Multichannel Systems
 • LED světelný zdroj (rychlý, přepínatelný) pro mikroskopii COOLED pE-4000
 • Automatizovaný systém PatchClamp s mikromanipulátorem
 • Optický rozbočovač Andor pro simultánní dvoukanálové fluorescenční měření
Odpovědná osoba