Laboratoř mikroskopie II.

Laboratoř slouží především k výuce principů světelné mikroskopie a různých mikroskopických technik. Umožňuje provádět základní snímání reflexních a průsvitných vzorků na různých typech mikroskopů, včetně stereomikroskopu či fluorescenčního mikroskopu. 

Hlavní činnosti

  • Výuka mikroskopické zobrazovací techniky
  • Realizace krátkodobých experimentů využívajících diaskopické nebo episkopické světelné mikroskopy
  • Realizace diplomových a bakalářských prací z oblasti aplikací světelné mikroskopie.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Stereomikroskop SMZ 1500
  • Mikroskop Nikon Eclipse E200 se softwarem NIS Elements
  • Mikroskop Nikon Eclipse 80i
  • Polarizační mikroskop Nikon Eclipse E200
  • Mikroskop Olympus CX31
  • Mikroskop Nikon Eclipse Ts2
  • Spektrofotometr OceanOptics RedTide
Odpovědná osoba