Laboratoř mikroskopie I.

Laboratoř slouží především k výzkumné a vývojové činnosti v oblasti strojového vidění, mikroskopie a oftalmologie. Disponuje vybavením pro vývoj základních optických systémů a komponent. Je zde zázemí pro bakalářské a diplomové práce z uvedených oblastí. Dále zde probíhá výuka v rámci předmětů zaměřených na mikroskopii a zobrazovací systémy. 

Hlavní činnosti

  • Výuka mikroskopické zobrazovací techniky
  • Návrh a vývoj základních optických systémů
  • Měření na video-oftalmoskopu a sítnicové kameře
  • Realizace diplomových a bakalářských prací z oblasti strojového vidění

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Nemydriatická fundus kamera Canon CR-1
  • Spektrofotometr OceanOptics USB 2000
  • Senzor vlnoplochy typu Shack-Hartmann (Thorlabs)
  • Sada barevných a monochromatických kamer od firmy iDS pro aplikace v mikroskopii a počítačovém vidění
  • Pracoviště pro měření vlastností optických bodových detektorů
  • Vysoce citlivá vědecká CMOS kamera Teledyne Photometrics Prime 95B
Odpovědná osoba