Laboratoř biofyziky

Laboratoř biofyziky je primárně zaměřena na praktickou výuku předmětů, který se zabývají bioelektrickými jevy, biofyzikou nebo technologiemi v buněčném a tkáňovém inženýrství.  Probíhá zde výuka v bakalářském i v magisterském stupni studia. Laboratoř je vybavena mikroskopy a demonstračními přístroji z biofyzikální oblasti a doplňující měřicí technikou. Jednotlivá pracoviště jsou navíc vybavena počítači, které umožňují simulace jevů ve vyučovaných oblastech. Laboratoř je doplněna vybavením pro zobrazování ve virtuální realitě.

Hlavní činnosti

  • Výuka předmětů Bioelektrické jevy a Technologie v buněčném inženýrství
  • Realizace krátkodobých experimentů využívajících mikroskopy.
  • Realizace diplomových a bakalářských prací z biofyziky a biotechnologií.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Patch-clamp s manipulátorem - demonstrační systém.
  • Optický mikroskop s kontrastními technikami (Nikon ECLIPSE Ti2).
  • Fluorescenční mikroskop s fázovým kontrastem (Nikon ECLIPSE E200).
  • Fluorescenční mikroskop (Olympus IX-73).
  • PH metry a jiné drobné měřicí přístroje.
  • VR zařízení Oculus Quest a HTC Vive Pro.
Odpovědná osoba