Laboratoř genomiky a proteomiky I.

Laboratoř slouží zejména k výuce laboratorních metod pro molekulární biologii. Probíhá zde zpracování DNA molekul skládající se z izolace rostlinné i živočišné DNA, následované kontrolou kvality a kvantity DNA, amplifikace zájmových oblastí DNA a restrikční štěpení vyhodnocené pomocí elektroforetické separace. Při práci s proteiny si studenti vyzkouší jejich izolaci a separaci pomocí 2D elektroforézy. Dále je laboratoř využívána k výzkumné činnosti v oblasti kvantifikace genové exprese pomocí qPCR a nanopórové sekvenace.

 

Hlavní činnosti

 • Výuka základních metod v molekulární biologii
 • Práce s DNA – izolace, amplifikace pomocí PCR, restrikční štěpení
 • Práce s proteiny – izolace, separace, 2D SDS PAGE
 • Nanopórové sekvenování DNA
 • Realizace bakalářských a diplomových prací z oblasti molekulární biologie

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Real-Time PCR systém croBEE
 • Isoelektrický fokusátor PROTEAN i12 IEF
 • DNA/RNA UV-dekontaminační box UVC/T-AR Biosan
 • Nanospektrofotometr NanoPhotometer N60 Touch
 • Osmometr kryoskopický OSMOMAT 3000b
 • Mikroskop Nikon E TS100-F
 • Spektrofotometr Cecil CE3041
 • Analytické váhy METTLER
 • Horizontální elektroforetický systém Thermo scientific OWL easycast B1A, Minigel system
 • Vertikální elektroforetický systém Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell
Odpovědná osoba