Laboratoř buněčného inženýrství II.

Laboratoř buněčného inženýrství II. je určena pro výzkum v oblastech biofyziky, buněčného a tkáňového inženýrství. V laboratoři jsou uplatňovány technologicky náročné měřicí a zobrazovací metody při výzkumu na živých buňkách a buněčné tkáni. Laboratorní vybavení je využíváno při výzkumu orientovaném na sledování a měření fluorescenčních jevů u buněk a tkáně, společně s využitím nanočástic a biotisku. Výzkum je podpořen použitím specializovaných zařízení, jako jsou fluorescenční, konfokální a holografické mikroskopy nebo pokročilé mikrofluidní a inkubační systémy. Laboratoř se také využívá pro výzkumné aktivity v rámci studentských bakalářských a diplomových prací.

Hlavní činnosti

 • Výzkum v oblasti fluorescenčních měření a zobrazování.
 • Sledování morfologie buněk, buněčných migrací, viability buněk.
 • Sledování mitochondriální funkce a aktivity, využití řízené atmosféry. 
 • Mechanické a elektrické stimulace kardiomyocytů, sledování jejich funkce.
 • Výzkumné aktivity v rámci studentských bakalářských a diplomových prací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Konfokální fluorescenční mikroskop Leica SP8 X s laserem bílého světla (WLL)
 • Digitální holografický mikroskop s fluorescencí Lyncée Tec
 • Vícekanálový mikrofluidní systém Fluigent
 • Inkubátor s řízenou atmosférou CO2/O2 Okolab
 • Napěťový a proudový stimulátor buněk IonOptix
 • Mechanický stimulátor buněk IonOptix
 • Rychlý perfuzní systém pro patch clamp
Odpovědná osoba