Laboratoř biosignálů

Laboratoř slouží k výuce lékařských a sportovních předmětů. Studenti si v laboratoři sami na sobě ověřují pochopení problematiky akvizice elektrokardiogramu, elektroencefalogramu, elektromyogramu, povrchové teploty, reakční doby a respiračních parametrů. Laboratoř současně slouží jako zázemí pro realizaci bakalářských a diplomových prací, zaměřených na akvizici a analýzu biosignálů.

Hlavní činnosti

  • Výuka akvizice a analýzy biosignálů.
  • Výuka biologie a fyziologie člověka.
  • Výuka fyzikálních snímačů ve sportu.
  • Realizace bakalářských a diplomových prací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Akviční stanice Biopac MP35 pro záznam EMG, EOG, EKG, EGG, EEG, teploty, reakční doby a respiračních parametrů. 
  • Snímače fyzikálních veličin pro výuku sportovních technologií včetně mikroprocesorových kitů Arduino.
  • Diagnostické pomůcky pro vyšetřování fyziologie člověka.
Odpovědná osoba