Skupina zpracování a analýzy záznamů EKG

Hlavní výzkumné činnosti

  • Pokročilá robustní detekce komplexů QRS v záznamech EKG
  • Pokročilá detekce vlny P v patologických záznamech EKG
  • Anotace kvality záznamů EKG
  • Analýza záznamů z nositelných zařízení
  • Tvorba veřejně dostupných databází záznamů z nositelných zařízení