Skupina zpracování obrazů a zobrazování v oftalmologii

Hlavní výzkumné činnosti

  • návrh a vývoj metod pro zpracování a analýzu oftalmologických obrazů
  • vývoj metod pro základní zobrazování zornice a sítnice
  • aplikace a vývoj postupů hlubokého učení pro analýzu oftalmologických obrazů a dat

Hlavní výsledky výzkumu - praktické