Funkční zobrazování sítnice s dvěma vlnovými délkami a současnou akvizicí biosignálů pro hodnocení očního krevního oběhu

21-18578S
Popis

Současné aktivity ve zobrazování sítnice jsou zaměřeny na hodnocení metabolické aktivity sítnice při vhodných vizuálních stimulacích. Toto funkční posouzení zahrnuje vyhodnocení objemových změn krve a změn obsahu kyslíku v arteriální a venózní krvi. To by mělo být provedeno současně, což však dnešní zobrazovací systémy neumožňují. Náš dříve vyvinutý video-oftalmoskop (VO) umožňuje kvantitativní vyhodnocení změn objemu krve během pulsací na základě vyhodnocení útlumu světla ve tkáni. V tomto projektu bude náš VO dále rozšířen tak, aby umožnil simultánní akvizici videosekvencí sítnice na dvou vlnových délkách současně se specifickými biosignály a to i během vizuální stimulace sítnice. Takovéto komplexní zařízení poskytne data pro podrobnou analýzu metabolické aktivity sítnice pomocí pokročilých metod zpracování obrazu (segmentace založená na hlubokém učení, pokročilé modelování a analýza hemodynamiky sítnice). Rovněž bude navržena a testována nová metodika retinální oxymetrie na základě pulzní oxymetrie.

Klíčová slova
zobrazování sítnice
oftalmologie
funkční zobrazování
analýza obrazů
oximetrie
Druh projektu
Základní výzkum