Jaké projekty u nás řešíme

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
Softwarový nástroj pro analýzu amplifikačních křivek qPCR 2022
Unraveling the role of polyhydroxyalkanoates in Schlegelella thermodepolymerans – promising environmental bacterium for next generation biotechnology 2022
Genomová a fenotypová typizace průmyslově využitelné extremofilní bakterie Aneurinibacillus species H1 2021
Understanding of biological function, dynamics and biotechnological consequences of PHA cycle in Rhodospirillum rubrum 2021
Funkční zobrazování sítnice s dvěma vlnovými délkami a současnou akvizicí biosignálů pro hodnocení očního krevního oběhu Základní výzkum 2021
Understanding of biological function, dynamics and biotechnological consequences of PHA cycle in Rhodospirillum rubrum Základní výzkum 2021
Computer-aided approach for gene prediction based on metabolite genome-wide association studies in ecology and biotechnology 2021
Genomová a fenotypová typizace průmyslově využitelné extremofilní bakterie Aneurinibacillus species H1 2021
Real-time recognition of infection threats during nanopore sequencing 2021
In vivo a in silico studium syntézy bioplastů průmyslově využitelnou extremofilní bakterií Schlegelella thermodepolymerans 2020
Nástroj pro pokročilou práci s objemovými biologickými daty ve virtuální realitě Aplikovaný výzkum 2019
Vývoj modelů pro víceúrovňovou klasifikaci poruch srdečního rytmu v EKG záznamech 2019
Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta. 2019
Health and activity monitoring by wearables in extreme conditions 2019
Quantitative phase microscopy for 3D qualitative characterization of cancer cells Základní výzkum 2018
Výkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využívající číslicové zpracování genomických signálů Základní výzkum 2017
analysis of 3D CT medical image data 2015
Analysis of 3D CT medical image data Komerční zakázka 2015
VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice 2012
3D and 4D CT image data registration - research collaboration agreement 2008