Softwarový nástroj pro analýzu amplifikačních křivek qPCR

Popis

Cílem smlouvy je vytvořit softwarový nástroj pro kvalitativní analýzu amplifikačních křivek z kvantitativního PCR. Tato analýza musí rozlišit mezi pozitivními a negativními vzorky, případně označit nevalidní křivky, u nichž je nemožné rozhodnout a měření je potřeba opakovat po úpravě reakční směsi. Samotný rozhodovací algoritmus by měl být primárně deterministický, bez využití postupů strojového učení a výpočetně nenáročný. Samotná analýza musí být proveditelná na běžném stolním PC, bez využití cloudových a jiných online služeb.

Klíčová slova
softwarový nástroj
amplifikační křivka
qPCR