In vivo a in silico studium syntézy bioplastů průmyslově využitelnou extremofilní bakterií Schlegelella thermodepolymerans

FCH/FEKT-J-20-6399
Hlavní řešitel
Popis

Dlouhodobé zkušenost týmu FCH s biotechnologickou produkcí polyhydroxyalkanoátů (biopolymerů) bude provázána se specializací FEKT v oblasti analýzy sekvenačních dat, systémové biologie a dynamického modelování metabolických drah. Cílem projektu je vytvoření dynamického modelu metabolické dráhy produkce PHA u termofilního organismu Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344. Získaná data budou interpretována především v kontextu metabolismu biosyntézy PHA a možnosti využití odpadních substrátů k udržitelné produkci PHA.