VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice

ED3.1.00/13.0271
Popis

Víme, že biometrické zařízení pro snímání a rozpoznávání kombinace sítnice a
duhovky oka na trhu v současnosti není dostupné. Předpokládá se uplatnění nejenom
u firem v biometrickém oboru, ale i v oftalmologii a přidružených lékařských
očních vědách. Během Proof of Concept dojde k návrhu a realizaci funkčního vzorku
zařízení za účelem ověření jeho plánovaných vlastností, dále testování v
laboratorních podmínkách. Výchozí komercializací je licence. Ve spolupráci s
manažerem TT budou ve fázi proof-of-concept 2 uspořádána odborná setkání s
potenciálními uživateli, kde bude v režimu utajení diskutována otázka
přizpůsobení technologie konkrétním aplikacím, očekáváním a potřebám typových
produktů.

Klíčová slova
biometrie
duhovka oka
sítnice oka
transfer technologií
komercializace