Skupina experimentálních mikroskopických technik pro buněčné inženýrství

Hlavní výzkumné činnosti

  • uplatnění biotisku ve tkáňovém inženýrství
  • uplatnění pokročilých mikroskopických technik  pro měření vlastností živých buněk a tkáně
  • monitorování migrací v extracelulárním matrix ve 2D a 3D prostoru
  • monitorování mitochondriální funkce a aktivity
  • studium mechanických vlastností buněk s využitím mikrofluidiky
  • mapování elektrické aktivity srdečních buněk nebo neuronů

Projekty/Průmyslové zakázky