Nástroj pro pokročilou práci s objemovými biologickými daty ve virtuální realitě

TJ02000243
Hlavní řešitel
Popis

Primárním cílem je vyvinout inovativní technický nástroj zajišťující pohodlné a účinné ovládání objemových biologických dat a jejich vlastností a parametrů ve virtuální realitě. Hlavním přínosem je zajištění výrazného zkvalitnění způsobu prohlížení a provádění analýz u biologických objemových dat. Přidruženým, obecným, cílem a současně i motivací je zvýšit využití vizualizace a práce s biologickými objemovými daty při demonstračních cvičeních a přednáškách, ve výuce, na konferencích a v obdobných případech s využitím virtuální reality.

Klíčová slova
biologická data
virtuální realita
tkáňové inženýrství
buněčné inženýrství
Druh projektu
Aplikovaný výzkum