Skupina zpracování obrazů v mikroskopii

Hlavní výzkumné činnosti

  • návrh a vývoj algoritmů pro segmentaci a klasifikaci buněk v obrazových datech
  • návrh a vývoj algoritmů pro hodnocení viability buněk v obrazových datech při různých typech experimentů
  • návrh a vývoj metod pro zpracování obrazů z kvantitativní fázové mikroskopie
  • analýza obrazů a dat získavaných při experimentech na buňkách či tkáňových strukturách

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • implementace metodiky pro hodnocení tuhosti buněk při aplikaci smykového napětí v průtokových komůrkách
  • sada algoritmů pro segmentaci buněk v obrazech z různých zobrazovacích modalit

Projekty/Průmyslové zakázky