Vývoj modelů pro víceúrovňovou klasifikaci poruch srdečního rytmu v EKG záznamech

TJ02000331
Hlavní řešitel
Popis

Cílem projektu je implementace sofistikovaných softwarových nástrojů pro automatickou klasifikaci poruch srdečního rytmu. Hlavním účelem těchto nástrojů je automatizace a vyšší efektivita služeb telemedicínského centra, jež spočívají v klinickém hodnocení EKG pro kardiologická centra a ambulance. Softwarové knihovny budou využívat pokročilých metod zpracování signálů a klasifikační modely založené na metodách strojového a hlubokého učení. Klasifikace arytmií bude oproti konvenčním řešení probíhat nejen ze samotného průběhu arytmie, ale také ze záznamů jednotlivých EKG cyklů v době vzniku a ukončení arytmie. Klasifikace bude navíc řešena jako vícestupňová – tj. dojde k určení kombinace různých typů poruch v jednom záznamu a jejich hierarchické kategorizaci dle předpokládaného mechanismu vzniku.

Klíčová slova
Analýza EKG
klasifikace poruch srdečního rytmu
supraventrikulární tachykardie
automatická detekce
strojové učení