Skupina funkční genomiky a systémové biologie

Hlavní výzkumné činnosti

  • Funkční systémový popis bakteriálních producentů rozpouštědel a bioplastů.
  • Vývoj technik pro funkční anotaci nemodelových organismů.
  • Vývoj algoritmů pro odvození a analýzu biologických regulačních sítí.
  • Návrh a vývoj zákaznických nástrojů pro kvalitativní a kvantitativní analýzu laboratorních dat.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Kompletní a veřejně dostupné anotované genomy cca 10 bakterií.
  • COGtools: výpočetní nástroj pro funkční anotaci bakteriálních genomů.
  • Augusta: výpočetní nástroj pro odvození genových regulačních sítí, sestavování Booleovských modelů a vyhledávání transkripčních motivů.