Rozvoj komunikačních kompetencí novou vzdělávací metodikou, vycházející z objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta.

TJ02000293
Hlavní řešitel
Popis

Projekt je zaměřen na využití objektivního hodnocení biosignálů performera a recipienta pro vytvoření vzdělávací metodiky k rozvoji komunikačních kompetencí. Příjemci výsledků projektu budou schopni zkvalitnit svoje veřejné vystupování a efektivněji tvarovat svoji komunikaci k publiku, což má význam pro všechny oblasti, které vyžadují prezentaci nebo persvazi.

Klíčová slova
komunikační dovednosti
persvaze
analýza biosignálů