Biomedicína navrhuje dvě kandidátky na Cenu vlády nadanému studentovi

V akademickém světě se talent a nadání často projevují již v mladém věku. Ve snaze rozpoznat potenciál budoucích špičkových výzkumnic a výzkumníků vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace výzvu k nominacím na Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2023. Biomedicína navrhuje Janu Musilovou v kategorii PhD studentů a Kristýnu Heřmánkovou v kategorii magisterských studentů. 

Jana Musilová je studentkou doktorského programu Biomedicínské technologie a bioinformatika a členkou vědeckého týmu Funkční genomiky a systémové biologie. V rámci svého doktorského studia zkoumá pokročilé metody genomové anotace a funkčního popisu nemodelových organismů v biotechnologickém výzkumu.

“Jana v průběhu celého doktorského studia exceluje, což kromě řady publikací dokládá získáním prestižního stipendia Brno PhD Talent 2019, získáním dvou juniorských projektů a aktivní účastí na mezinárodních konferencích a workshopech. Její akademická dráha začala už bakalářským a magisterským studiem, během něhož získala druhé místo v celouniverzitní soutěži bakalářských prací “8 z VUT” a cenu děkana za vynikající magisterskou práci. Její odborné dovednosti a přínosy ji staví do pozice nadějné vědkyně s velkým potenciálem v oblasti biomedicínského výzkumu, bioinformatiky a systémové biologie.”, oceňuje studentku její školitel Karel Sedlář. 


Kristýna Heřmánková se zapojila do vědeckého týmu Funkční genomiky a systémové biologie již během bakalářského studia na FEKT VUT. Kristýnina práce spočívá v holistické analýze sekvenačních dat pro funkční popis mikrobiálních organismů. Její dosavadní výzkum zahrnuje publikace v prestižních časopisech a prezentace na vědeckých konferencích, což svědčí o jejím výjimečném potenciálu v oblasti bioinformatiky a systémové biologie.

Mimořádný talent studentky přibližuje její školitel Karel Sedlář: “V rámci své doposud kratičké vědecké kariéry započaté na konci bakalářského studia již stihla publikovat množství konferenčních příspěvků a také dva články v časopisech s impaktním faktorem dle Web of Science. To ji zcela nepochybně řadí mezi vynikající mladé vědkyně, které již ve své rané kariéře přispívají k rozvoji vědeckého poznání ve svém oboru.”


Cena, kterou získá výherkyně, je nejen finanční odměnou, ale také povzbuzením pro další výzkum a studium. Držíme palce všem kandidátkám, které si za své úsilí a výsledky zaslouží uznání a podporu.