Výrobci zdravotnických přístrojů sdíleli se studenty své know-how

Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT spolu s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků uspořádaly ve čtvrtek 19. dubna 2018 pásmo přednášek o vývoji, výrobě i prodeji zdravotnických prostředků. Zástupci výrobců zdravotnických prostředků nabídli pohled do výroby pomůcek z oblasti protetiky, ortotiky, chirurgie, kryoterapie, elektronové mikroskopie, radioterapie nebo například stomatologie.

Přednášky z odborného pásma Okno do světa výroby a prodeje zdravotnických prostředků byly volně přístupné všem studentům VUT i širší veřejnosti. Ústav biomedicínského inženýrství dlouhodobě spolupracuje s komerční sférou. FEKT VUT spolupracuje s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků od roku 2005. Okno do světa výroby a prodeje zdravotnických prostředků je platformou, na které se každoročně setkávají studenti s průmyslovými podniky. Setkání studentů se zástupci devíti průmyslových podniků zahájil děkan FEKT Vladimír Aubrecht a předseda asociace Karel Volenec. Hlavní organizátor akce Milan Chmelař z Ústavu biomedicínského inženýrství objasnil motivy akce: „Motivuje mě zájem studentů, který prokázali svou účastí. Získali totiž nejen povědomí o tom, co se ve zdravotnictví uplatní, ale i kontakty na podniky. Rozdával se totiž katalog Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, což jim může usnadnit hledání zaměstnání. V aule se ve čtvrtek sešlo celkem okolo 250 posluchačů,“ uvedl.

Studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické z Purkyňovy ulice mohli po přednáškách vyrazit na exkurze na Ústavy elektroenergetiky a  radioelektroniky a také na pořádající Ústav biomedicínského inženýrství. “Potěšil mě zájem studentů o biomedicínské technologie. Doufám, že se s některými z nich potkám ve studijním oboru Biomedicínská technika a bioinformatika,” uzavřel Oto Janoušek z výše zmíněného ústavu.