UBMI a CESA otevřeli nový studijní program Sportovní technologie

Ústav biomedicínského inženýrství začne spolu s Centrem sportovních aktivit vychovávat specialisty na využití moderních technologií ve sportu a kinantropologii. Sportovní technologie jsou prvním akreditovaným studijním programem v ČR, který unikátní propojení studia sportu a techniky nabízí.

Absolventi programu budou technicky zaměření specialisté pro práci se sportovními technologiemi. S bakalářským diplomem v kapse zvládnou navrhnout přístroje, které pomohou posunout sportovní limity. Uplatní se jako technici ve sportovních laboratořích, ústavech kinantropologie, kineziologie, ve sportovních oddílech, nebo při přípravě podkladů pro plánování tréninku a pohybových aktivit. “Najde se u nás každý, kdo se chce realizovat jako návrhář sportovních technologií či expert na využití umělé inteligence ve sportu“, přibližuje konkrétní uplatnění absolventů Pavel Korvas, který při návrhu nového studijního programu zúročil své dlouholeté zkušenosti s výukou sportů a pohybových aktivit.

CESA a FEKT připravili celkem 5040 vzdělávacích hodin, ve kterých se prolíná technické vzdělání z oblasti elektrotechniky s humánním vzděláním z oblasti kinantropologie, kineziologie i sportovní medicíny. “Studium je tvořeno odpovídajícím poměrem kinantropologie a elektrotechniky tak, aby se vědomosti vzájemně prolínaly a vytvořily základ pro schopnost je aplikačně využívat při vlastní praxi a tvůrčí činnosti”, vysvětluje Jana Kolářová, která se podílela na přípravě konceptu studijního programu. 

 Studijní program je profesně zaměřený s důrazem na praxi. Praxe trvá 12 týdnů a studenti ji realizují ve výrobních a servisních firmách, ve sportovních zařízeních, v laboratořích tělovýchovného lékařství, ve výzkumných a vzdělávacích institucích, ve sportovních klubech a v ambulancích sportovní medicíny.

Studenti se budou moci v průběhu studia zapojit do výzkumu CESA. Získané znalosti tak okamžitě využijí například při konstrukci tachografu pro měření rychlosti plavce nebo vývoji monitorovacího systému vidícího pod hladinu vody. Prostor pro získání zkušeností nabízí i výzkum extrémního vytrvalostního výkonu s využitím mobilních technologií, nebo analýza svalových činností při pohybových aktivitách, na které CESA spolupracuje s UBMI. Nejšikovnější studenti se také mohou také zapojit do připravované mezinárodní spolupráce s University of Applied Sciences Technikum Wien.

Informace o studijním programu Sportovních technologie lze nalézt na FB a IG.