Noc vědců vzbudila úžas a iniciovala odborné diskuze

Zážitková expozice "Technika pro srdce - srdce pro techniku" zaujala stovky Brňanů. Nadšení návštěvníci Noci vědců si chválili interaktivnost expozice a odvážně se účastnili experimentů s elektrokardiografy. Expozice se navíc stala neformální platformou pro setkání biomedicínských vědců s odborníky z komerčního sektoru, úspěšnými absolventy ústavu a studenty, kteří veřejnosti prezentovali moderní technologie, s nimiž během výuky pracují.

Úderem osmnácté hodiny začaly v pátek 5. 10. na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií proudit davy zvědavých návštěvníků. Brňané všech věkových generací se rozhodli zpříjemnit si začátek víkendu zážitky a překvapeními, které pro ně nachystali vědci z VUT. “Páteční program na FEKT navštívilo cca 760 účastníků.”, prozradila Edita Hejátková, organizátorka Noci vědců za FEKT.

Digitální stopu zanechala biomedicínská expozice Noci vědců i ve veřejnoprávních médiích. Český rozhlas pro vědecký magazín Leonardo natočil příspěvek o historii i současnosti elektrokardiografie. Česká televize si vybrala historické měření EKG pro živý vstup do večerních Událostí a o pár hodin později i pro živý vstup do nočních Událostí, komentářů. Přes půl milionu diváků si tak při sledování hlavní zpravodajské relace mohlo propojit VUT s vědou.

Návštěvníci biomedicínské sekce Noci vědců, věnované století vývoje elektrokardiografů, si vyzkoušeli měření vlastního EKG hned několika systémy. Nejmenší návštěvníci i mladí zájemci o studium techniky zvědavě zkoumali princip historického EKG, které jim umožnilo pozorovat práci srdce na základě ponoření končetin do nádob s vodou. Absolventi biomedicínského inženýrství a odborná veřejnost se zajímala o současné metody snímání a zpracování EKG, které do expozice promítl trojčlenný tým organizátorů, zabývající se zpracováním a interpretací kardiologických signálů. V přátelském prostředí Noci vědců tak mimoděk vznikl prostor pro odborné rozhovory s výrobci kardiologické techniky. Nejstarší generace návštěvníků s úctou ocenila řemeslnou zručnost i intelektuální vyspělost nestorů biomedicíny manifestovanou historickou expozici analogových kardiografů z depozitáře ústavu biomedicínského inženýrství.