Nejoblíbenější učitelé elektrofakulty působí na biomedicíně

Tři pedagogové z UBMI se umístili v desítce nejlepších pedagogů FEKTu pro magisterské studium a obdobné desítce pro bakalářské studium. V každoroční anketě pořádané brněnským VUT studenti hodnotili pedagogické kvality svých vyučujících.

Prvním oceněným pedagogem je Martin Mézl, jehož výuku biomedicínští studenti ocenili hned ve dvou stupních vysokoškolského vzdělávání, tedy v bakalářském i magisterském studiu. Martin Mézl se specializuje na výuku v oblasti fyziky lékařských zobrazovacích systémů a dále působí ve výuce modelování biologických systémů a evolučních algoritmů. Své umístění v soutěži připisuje zajímavým tématům, která studentům prezentuje, protože se studenti seznámí s celým procesem od základních fyzikálních principů, které po uvedení do praxe umožní unikátní zobrazení lidského těla nebo jejich částí. “Ve výuce se zaměřuji hlavně na srozumitelnost výkladu na přednáškách i při praktických cvičeních. Ačkoliv fyzikální a matematický základ problematiky může být pro někoho obtížný, snažím se různými ilustracemi nebo animacemi danou problematiku vysvětlit tak, aby všichni studenti byli schopni znalosti správně interpretovat při zkoušce a v dalším profesním životě.”, shrnul Martin Mézl.

Druhým oblíbeným pedagogem je Roman Jakubíček, který se v anketě o nejoblíbenějšího pedagoga umístil již podruhé. Na ústavu vzdělává biomedicínské inženýry v oblasti zpracování biomedicínských signálů a obrazů a díky jeho pedagogickému působení získávají absolventi znalosti o možnostech využití sofistikovaných algoritmů a moderních přístupů cílených pro analýzu biomedicínských obrazů. Svůj dlouhodobý úspěch si vysvětluje nadšením a přístupem k výuce: “Během výuky se snažím být zcela přirozený a podávám náročnou látku co nejsrozumitelněji. Uvědomuji si důležitost zachování odbornosti, ale ve svém výkladu se snažím předat látku „lidsky“, což studenti většinou ocení. Vysvětlit něco i vícekrát beru jako samozřejmost – co studenti nepochopí ani po třetím výkladu, pochopí u čtvrtého. Výuku obohacuji o praktické a vtipné zajímavosti z oboru, které motivují studenty k většímu zájmu o probíranou problematiku.”

Trojici nejlepších UBMI pedagogů uzavírá Marina Ronzhina, které stačil k umístění v anketě jediný rok přednášek. Nejoblíbenější pedagožka biomedicíny s úsměvem vysvětluje svůj úspěch: “Tohoto umístění si opravdu moc vážím. Z velké části za to jistě “mohou” samotné kurzy, v nichž participuji. Využití umělé inteligence a analýzy signálů v biomedicínských aplikacích je totiž žhavé atraktivní téma a naši studenti to dobře ví. O co se snažím? Vést výuku tak, aby co nejvíce studentů probíranou látku pochopilo a zároveň abychom se u toho nenudili. Ne vždy se to podaří a tak je stále co vylepšovat. Myslím si, že pro kvalitní výuku je hodně důležitá spolupráce mezi vyučujícím a studenty. Jedině takto – snahou obou stran – se můžeme navzájem inspirovat a posouvat se dal. A co bych nejraději?… Zkratka aby se studenti na moje hodiny těšili 🙂 ”.

Tři nejoblíbenější učitelé děkují všem hlasujícím za vyjádřené uznání. Výsledky ankety o nejoblíbenějšího pedagoga VUT si můžete prohlédnout zde.