Navazující magisterský program Bioinženýrství

Bioinženýrství

V moderních laboratořích s velkorysým přístrojovým vybavením budete navrhovat medicínská zařízení, věnovat se buněčnému inženýrství, analyzovat obrazy z výpočetních tomografů a magnetických rezonancí a inovativně zpracovávat biologická data s využitím metod umělé inteligence. Naučíte se navrhovat elektronická zařízení a vyvíjet softwarové aplikace pro medicínu a biologii. Z předmětů vás čeká analýza biomedicínských obrazů, strojové učení, inženýrsky aplikovaná fyzika a nanotechnologie. Znalostní portfolio si rozšíříte i v oblasti metodologie vědecké práce a kultury projevu.

S bioinženýrskými znalostmi a titulem budete spolehlivými členy interdisciplinárních týmů lékařů, biologů, informatiků a techniků v klinických provozech nebo ve špičkových výzkumných centrech. Uplatníte se také v průmyslu ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu a servis lékařských zařízení. A pokud vám to bylo málo, pojďte dělat vědu! Překonávat nové limity můžete třeba v doktorském studiu.

Víte, že...

se na učíte pracovat s umělou inteligencí?
v průběhu studia můžete absolvovat soft-skills kurzy?

Co vás čeká v 1. ročníku?

Získáte stabilní matematický základ pro zpracování signálů a hlouběji proniknete do technik zpracování medicínských obrazů. V počítačových učebnách a laboratořích si znalosti ověříte v praxi a zároveň se seznámíte s aktuálními metodami zpracování biologických dat.

Co vás čeká ve 2. ročníku?

Ve druhém ročníku si naplno užijete aplikovanou fyziku a matematiku. Rozšíříte si také znalosti v laboratorní technice a v technologiích buněčného inženýrství. Nabyté znalosti zúročíte při psaní diplomové práce, jejíž téma si vyberete na začátku zimního semestru.

Více informací

Chcete se důkladně seznámit s předměty, které vás čekají? Zajímá vás, jak získané znalosti uplatníte? Chcete se dozvět, jakým způsobem si nabyté znalosti propojíte a ověříte si jejich pochopení v praxi? 

CHCI VĚDĚT VÍC