Navazující doktorský program Biomedicínské technologie a bioinformatika

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Naučíte se dobývat nové objevy při experimentech v biologické laboratoři nebo při analýze medicínských dat pomocí vámi navržených metod. Ukážeme vám, jak vést výzkum a vývoj nových technologií v oblastech bioinformatiky, biomedicínského inženýrství, matematické a systémové biologie či genomiky a proteomiky. Je jen na vás, do čeho se pustíte! Bádat budete zcela samostatně i v rámci svého výzkumného týmu. Čekají vás prestižní konference, kde změříte síly s kolegy z celého světa.

Jako doktor věd najdete uplatnění na vyšších pozicích výzkumných institucí a technologických firem, kde je kladen důraz na inovativní řešení problémů – ať už jako výzkumný pracovník či manažer celého týmu. Nebo pokračujte ve vědecké kariéře na VUT a předejte své znalosti budoucí generaci inženýrů.

Víte, že...

motivujeme doktorandy k účasti na mezinárodních konferencích?
podporujeme doktorandy ve výjezdech na zahraniční stáže?
máme pro prezenční doktorandy zajištěná mimořádná stipendia?

Co vás čeká?

Doktorské studium je ze své podstaty vědecká práce poměrně úzce specializovaná na vybrané téma. Zvolíte si své zaměření, navrhnete vlastní experimenty a ponoříte se do prvních výsledků vaší práce. Základem je tvůrčí volnost a samostatnost. Nové výzvy však budete řešit i s vašimi kolegy z výzkumného týmu. Budete se podílet na výuce odborných předmětů a také se zúčastníte řady užitečných seminářů – a to nejen odborných. V kurzech se kromě hard skills zaměříte také na rozvoj měkkých dovedností, které jsou pro vědeckou práci nezbytné a pomohou vám růst v budoucí kariéře. Díky kvalitním školitelům z Česka i zahraničí si doplníte některé speciální dovednosti. Stále vám však zůstane odborný nadhled a schopnost interdisciplinární interakce.

Co vás ještě čeká?

Po dvou letech vás čeká obhájení tezí a doktorská zkouška z oblasti, kterou si sami vyberete. Po zkoušce na vás čekají další dva roky náročné práce. Budete se dále podílet se na výuce – ale především publikovat dosažené výsledky na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech. Navážete nové kontakty – ať už na stáži v zahraničí nebo při řešení vlastních nápadů s vědeckými centry či průmyslovými partnery. Spolupráci se u nás totiž meze nekladou. Využijte také příležitosti seznámit své kolegy s výsledky své práce na některém ze seminářů, tentokrát již z pozice zkušeného řečníka! Nakonec odevzdáte a obhájíte dizertaci a titul Ph.D. je váš.

Více informací

Chcete se důkladně seznámit s tématy doktorského studia? Zajímá vás, jaké jsou podmínky získání doktorského titulu?

chci vědět víc