Cestu k červenému diplomu odstartovala T-exkurze

Před čtyřmi lety překročila Cindy Veselá poprvé práh Biomedicíny. Jako středoškolskou studentku jí zde zavedla touha po hlubším poznání biosignálů v rámci T-exkurzí. O tři roky později získala za zpracování biosignálů cenu děkana za bakalářskou práci a své poznatky zhodnotila červeným diplomem.

Cindy na UBMI přivedl zájem o fyziku a biologii. Tyto předměty měla ráda už na střední škole a proto uvítala možnost zúčastnit se v rámci fyzikálního semináře T-exkurzí o biosignálech. T-exkurze představují pro talentované středoškoláky příležitost k neformální návštěvě vysoké školy, kde si mohou vyzkoušet práci v laboratořích a zeptat se na své budoucí uplatnění. Na Biomedicíně je pravidelně organizuje Oto Janoušek pod taktovkou JCMM.

“Myslím si, že T-exkurze jsou výborná možnost udělat si představu o budoucím studiu na vysoké škole. Před volbou vysoké školy jsem měla hrubou představu o směru, kterým se chci při studiu vydat, a díky tomu, že jsem šla na biomedicínské T-exkurze jsem si pak při volbě oboru vzpomněla, jak se mi tyto exkurze líbily a přihlásila jsem se na UBMI.”, vysvětluje s úsměvem Cindy.

Jako svou bakalářskou práci si Cindy zvolila téma, které s biosignály souvisí. Zpracovávala záznam pohybu očí řidičů těsně před a v okamžiku simulovaných dopravních nehod. A práci se věnovala opravdu důkladně. Možná i proto, že má k tématu velmi blízko – její otec je profesním řidičem. Svou prací Cindy přispěla k poznatkům ohledně umisťování billboardů, dopravního značení a rozmístění atraktorů kolem vozovky, což v konečném důsledku povede k vyšší bezpečnosti řidičů.

Výborného zpracování bakalářské práce si během závěrečných státních zkoušek všimla hodnotící komise, která ocenila práci cenou děkana. Spolu s výborným prospěchem vedla úspěšná obhajoba práce k získání červeného diplomu. “Měla jsem z červeného diplomu velkou radost. Napjatě jsem čekala, zda jej dostanu, protože můj prospěchový průměr byl velmi těsně nad hranicí pro jeho získání.” Cindy tak dokázala svůj zájem o biosignály přetvořit v profesní úspěch a ukázala cestu dalším středoškolákům, kteří se mohou pokusit její příběh zopakovat.