Biomedicínský student získal cenu ministra

“Ocenění motivuje k další práci.”, tvrdí Martin Koban o Ceně pro vynikající studenty a absolventy, kterou nedávno převzal v Senátu z rukou ministra školství.

Ministr školství Robert Plaga ocenil v úterý 27. 11. 2018 v rytířském sále Senátu výjimečné studenty České republiky. Jedním z deseti oceněných studentů byl biomedicínský student Martin Koban. Kromě něj byli ministrem poctěni další dva bakaláři, tři magistři a tři doktorandi. Desátý student získal cenu za obecně prospěšnou studentskou činnost. Sám předseda hodnotící komise přiznává: “Bylo náročné porovnat tolik oborů mezi sebou.”

Martin si význam ocenění uvědomoval postupně: “Potěšil mě návrh na cenu při vyhlašování výsledků státních závěrečných zkoušek, ale tehdy jsem se soustředil na výsledek státnic. Později jsem dokonce na návrh na cenu zapomněl, protože se dlouho nic nedělo. Proto mě velmi mile překvapilo, že jsem cenu získal. Největší radost mi však přineslo samotné předávání ceny, když jsem viděl, jak je ocenění vyjímečné.”

V bakalářské práci se Martin Koban zabýval náročným mezioborovým tématem segmentace spinálního kanálu a intervertebrálních disků v datech z magnetické rezonance. Aplikační potenciál své bakalářky vidí Martin v diagnostice a terapii:  “Správná a přesná segmentace MRI dat umožňuje sledovat změny objemu tkání při diagnostice i léčbě degenerativních onemocnění.” Vedoucí práce Roman Jakubíček souhlasně dodává: “Martinem navržené metody umožní stanovení rizikových faktorů u pacientů s degenerativním onemocněním páteře pomocí screeningových vyšetření tomografickými systémy. To povede ke zlepšení diagnostických a terapeutických technik využívaných v oblasti léčby onkologických pacientů. Díky spolupráci UBMI s přední světovou firmou je zde reálná možnost implementace navržených metod v diagnostických přístrojích používaných v klinické praxi.”

Martinův úspěch je důsledkem jeho sebevzdělávání v oboru. Na FEKT VUT v Brně absolvoval s vyznamenáním bakalářský studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika s celkovým váženým průměrem 1.0, což je v tomto náročném interdisciplinárním studijním oboru mimořádné. Svou roli sehrálo také to, že Martina studium biomedicíny baví: “Zpracovával jsem obrazy, i když zpracování obrazů se učí až v magisterském studiu. O to náročnější to bylo na začátku, ale bavilo mě to. Teď mám díky tomu náskok a v problematice se už orientuji. Celá oblast zpracování MRI dat mi navíc přijde velmi perspektivní”.

Držitel Ceny ministra školství pro vynikající studenty a absolventy a současně ceny děkana FEKT VUT v Brně za nejlepší bakalářskou práci shrnuje význam ocenění skromně a současně velmi inspirativně: “Získání ceny motivuje k další práci. Ukazuje lidem, kteří se snaží, že se mají snažit dále.”