Biomedicínský doktorand uspěl v soutěži Brno PhD talent

Biomedicínský doktorand Richard Ředina exceloval v soutěži mladých doktorandů. Úspěšně absolvoval tříkolové hodnocení svých odborných a prezentačních kvalit, v rámci nějž přesvědčil odbornou komisi o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. Zařadil se tak mezi 25 nejlepších doktorských studentů čtyř brněnských univerzit a získal stipendium 300 000 Kč.

Richard uspěl s projektem věnujícím se využití metod hlubokého učení pro detekci srdečních arytmií.  Cílem projektu je vývoj algoritmů, které dokáží v rutinní klinické praxi kardiologů včas detekovat síňové fibrilace. Smysl Richardova vědeckého úsilí je pevně ukotven v klinických reáliích, protože Richard výzkum realizuje ve spolupráci s nemocnicí u sv. Anny pod vedením zkušených specialistů Zdeňka Stárka a Jakuba Hejče. 

Elektrokardiografie je Richardovou srdeční záležitostí. Zpracování EKG věnoval bakalářskou i diplomovou práci, svázal s ní odbornou praxi a setkává se s ní i během současného studia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Právě dlouhodobý zájem o elektrokardiografii byl podle Richarda pro úspěch v soutěži kardiální: "K úspěchu mi pomohl výběr tématu z oblasti, o kterou se dlouhodobě zajímám. Technice v kardiologii jsem se věnoval nad rámec svých studijních povinností a mám k ní vztah, který budu do budoucna nadále upevňovat."

Richarda k účasti v soutěži povzbudila školitelka Marina Ronzhina, která rozpoznala Richardovu vášeň k výzkumnému tématu i jeho schopnost proměnit svěží nápady v úspěšný vědecký projekt. Richard nepodcenil přípravu přihlášky a dosavadními výsledky a srozumitelnou prezentací své vědecké vize přesvědčil komisi jak o významu projektu, tak o svých schopnostech dosáhnout cíle. Výsledkem je mimořádný úspěch, k němuž srdečně gratulujeme a který vás může inspirovat!

 

at

Richard Ředina z Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT uspěl v soutěži Brno PhD Talent.