Biomedici získali dva GAČRy

Dva vědecké týmy Ústavu biomedicínského inženýrství získali projekty Grantové agentury České Republiky. Gratulujeme.

Tým Karla Sedláře uspěl s projektem, který si klade za cíl prostudovat metabolismus a biologický význam PHA u bakterie S. thermdepolymerans, sestavit podrobný metabolický model, vyvinout molekulární nástroje pro úpravu genomu a principiálně ověřit možné biotechnologické využití této termofilní bakterie.

Tým Dariny Čejkové získal podporu pro projekt, věnující se následkům nepřiměřeného podávání antibiotik, zejména v komerčních chovech zvířat. V těchto chovech se objevily bakterie odolné vůči antibiotikům. Předmětem grantu bude za pomocí moderních mikrobiolgických a molekulárně-biologických metod a následných počítačových analýz sledovat přítomnost a cesty šíření genů zodpovědných za rezistenci v komerčních chovech kura domácího.