Bakalářský program Biomedicínská technika a bioinformatika

Biomedicínská technika a bioinformatika

V průběhu studia se dozvíte, jak fungují různé laboratorní a lékařské přístroje (třeba CTčko), nebo jak pomocí počítačové analýzy proniknout pod slupku složitých biologických dějů. Naučíte se odhalit informace skryté v DNA a vytvořit umělou inteligenci, která sama rozpozná různé nemoci. Z předmětů vás čeká lékařská technika, analýza biologických dat, fyzika nebo programování. Na medicíně ovládnete anatomii a fyziologii člověka, genetiku či nukleární medicínu – a dostanete se také do zákulisí nemocnic a výzkumných laboratoří.

Až dostudujete, poperou se o vás nemocnice s firmami, které tam přístroje dodávají. Nebo pokračujte na magistra! Třeba na obor Bioinženýrství nebo Biomedicínské inženýrství a bioinformatika.

Víte, že...

můžete využívat menzy VUT i MU?
můžete získat stipendia zapojením se do řešení výzkumných projektů?
se podíváte na klinická pracoviště?
si postavíte vlastní jednoduchý kardiostimulátor?

Co vás čeká v 1. ročníku?

Přežít prvák na biomedicíně je, stejně jako na celém VUT, jedna z výzev co na vás čeká. Nejen kvůli neprávem obávané matematice a fyzice. S trochou píle to však zvládnete jako řada studentů před vámi! Čeká se od vás mnohem více samostatnosti a kreativity při řešení zadaných úkolů. Třeba při práci s programátorským prostředím Python, ve kterém se naučíte vytvářet své první jednoduché počítačové programy. Tyto znalosti hojně využijete při bádání nad biologickými daty a pro automatizaci různých výpočtů, takže vám dost ulehčí práci v průběhu studia i v praxi.

Na medicíně získáte spoustu nových vědomostí z lékařských věd přímo od těch nejpovolanějších. A také si je prakticky ověříte v místních laboratořích, podobně jako ostatní studenti lékařské fakulty. Dozvíte se mimo jiné, jak se projevují některá závažná onemocnění, ale také jak vypadá normální funkce lidského těla na úrovni orgánů, buněk i jednotlivých molekul. Strávit nové informace můžete třeba v univerzitní knihovně nebo v některé ze skvělých kaváren, které potkáte na cestě mezi VUT a Masaryčkou.

Co vás čeká v 2. ročníku?

Čeká na vás mantra tohoto oboru – zpracování a analýza medicínských signálů a obrazů. Nebo jinak a srozumitelně… naučíte se, jak u digitálně zaznamenaných biologických dějů odstranit rušivé vlivy a získat informace o funkci orgánů. A třeba tak rozluštit původ nemoci a pomoci při její léčbě. Prakticky si vše vyzkoušíte v našich laboratořích na skutečných záznamech ze srdce, mozku nebo svalů. K tomu využijete matematický a medicínský základ, který jste získali v předchozím roce. Mimochodem, mezinárodně uznávané knize, která se stane pramenem vašich odborných vědomostí se mezi studenty přezdívá Bio-bible.

Z přístrojové techniky se podíváte na zoubek třeba zobrazovacím metodám – ukážeme vám, jak vznikají obrazy lidského těla pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance a přístrojů v nukleární medicíně. Na VUT vás naučíme tu technickou část, na medicíně zase získáte pohled ze strany lékaře a podíváte se také na klinická pracoviště. 

Co vás čeká v 3. ročníku?

Většinu času ve třeťáku věnujete hlavně bakalářské práci. Proto si zvolte téma, které vás skutečně zajímá. Můžete se zavřít do některé z laboratoří a bastlit lékařské přístroje, zlepšovat kvalitu CT obrazů mozku pro některou z předních firem nebo pomáhat s klinickým výzkumem pod vedením zkušených lékařů. Nebo si prostě domluvte téma na míru, i s tím vám rádi pomůžeme.

Nově zvládnete také práci s vývojovým prostředím LabView – nástrojem, který využívá celá řada průmyslových firem pro měření, řízení a vývoj prototypů (mimo jiné třeba Tesla Motors nebo NASA). My však začneme s něčím jednodušším – třeba konstrukcí kardiostimulátu nebo terapeutické hry ovládané elektrickými impulzy ze svalů. V dalších předmětech zjistíte, jak předvídat vývoj epidemie pomocí matematických modelů. A také vás naučíme opravdu dobře pracovat s genetickým kódem, což se hodí například pro identifikaci škodlivých mikroorganismů nebo při vývoji moderních léčiv.

Během třeťáku už máte dobrý základ pro uplatnění v praxi a tak je čas se poohlédnout po stáži ve firmách. Stáž vám pomůže doplnit praktické zkušenosti a navázat nové kontakty. S nemocnicemi i firmami pravidelně komunikujeme, takže naši studenti mají stále aktuální informace o nabídce v oboru. A pokud si troufáte, můžete se stát součástí některého z výzkumných týmů na Ústavu biomedicínského inženýrství a rozvíjet svůj kreativní potenciál pod vedením skutečných vědců!

Více informací

Chcete se důkladně seznámit s předměty, které vás čekají? Zajímá vás, jak získané znalosti uplatníte? Chcete se dozvět, jakým způsobem si nabyté znalosti propojíte a ověříte si jejich pochopení v praxi? 

chci vědět víc