Letní škola biomedicíny

Alternativní text

Během tří dnů letní školy biomedicíny objevíš svět techniky a medicíny. Na vlastní kůži si změříš aktivitu svalů, vyhodnotíš rytmus srdce, rozebereš laboratorní CT-čko a z vlastní DNA vyhodnotíš, čím se lišíš od dinosaurů. Nové objevy na Tebe čekají při katetrizaci anatomického modelu srdce, při ultrazvukovém vyšetřování i při modelování pro 3D tisk. Letní škola biomedicíny pro středoškoláky rozšíří Tvé znalosti a podpoří Tvůj přírodovědný talent.

17. - 19. 6. 2024 v Brně

Alternativní text

Co zažiješ?

Naučíš se obelstít detektor lži, zapotíš se při resuscitaci, změříš ionizující záření. Vyzkoušíš si mikroprocesorovou techniku pro diagnostiku a dozvíš se, jak lze využít mobily pro hodnocení činnosti srdce. V bílém plášti se naučíš pipetovat a určovat DNA ze slin. A hlavně si všechno sám vyzkoušíš ve specializovaných laboratořích VUT.

Alternativní text

Biosignály

Přilepíš si elektrody na kůži a zjistíš, co lze z biosignálů vyčíst o činnosti těla.

Změříme si vlastní biosignály a podíváme se na to, jak se vztahují k činnosti těla. Mrkneme na to, jak biosignály využít k medicínské diagnostice a v robotice. Konkrétně se můžete těšit na detektor lži, elektromyografii, elektrookulografii, měření respiračních funkcí, hodnocení elektrodermální aktivity, a další. Hravou formou si také ověříme vztah mezi vývojem centrální nervové soustavy a lokomočními vzorci." Oto Janoušek, lektor biosignálů.

Činnost srdce

Pochopíš souvislost elektrické a mechanické činnosti srdce a naučíš se pracovat s AED.

"Vyzkoušíme si, jak lze využít senzory chytrého telefonu pro hodnocení činnosti srdce. Naměříme a zobrazíme si data v user-friendly softwaru. Ukážeme si certifikovanou aplikaci, která detekuje jednu z nejčastějších srdečních patologií - fibrilaci síní. Změříme si elektrokardiogram pomocí chytrých hodinek a certifikovaného zařízení, které se používá v telemedicíně. Probereme základy první pomoci, vyzkoušíme si resuscitaci a práci s AED (automatickým externím defibrilátorem) a otestujeme aplikaci Záchranka." Andrea Němcová, lektorka činnosti srdce.

Zobrazování v medicíně

Vyzkoušíš si školní CT-čko, ultrazvuk i práci se zdroji ionizujícího záření.

Vyzkoušíš si zobrazování na školní výpočetní tomografii a ultrazvuku. Srovnáš výsledné obrazy z pohledu rozlišení, kontrastu a celkové kvality. Pochopíš princip tvorby trojdimenzionálního obrazu z nasnímaných projekcí i činnost ultrazvukové sondy během B-módu zobrazení v reálném čase. Při práci se zdroji ionizujícího záření budeš Geigerovým čítačem hlídat bezpečnost pro obsluhující personál. Dále si vyzkoušíš měření průtoku pomocí dopplerovských metod a zobrazení sítnice na fundus kameře. Martin Mézl, lektor medicínského zobrazování

3D tisk

Naučíš se modelovat ve 3D a pochopíš rozdíly v tiskových technologiích.

Vyzkoušíš si základy modelování ve 3D, práci s proprietárním softwarem pro rychlé trojdimenzionální modelování, poznáš typy 3D tiskáren a pochopíš vztah tiskové technologie k vlastnostem tištěného produktu. Vratislav Harabiš, lektor 3D tisku

Elektronika

Naučíš se pracovat s opto-prvky a prozkoumáš taje elektroniky.

Objevíš galvanické oddělení signálu. Vyzkoušíš si práci s integrovanými obvody a základními optickými prvky. Seznámíš se s modulací signálů a vytvoříš si optické oddělení signálu pomocí diody a fototranzistoru. Vyzkoušíš si rekonstrukci přeneseného signálu. Jiří Sekora, lektor elektroniky

Analýza snímků sítnice

Fundus kamerou si vyfotíš oko a s pomocí zkušených lektorů si naprogramuješ software pro jeho analýzu. 

„Obvykle okem zkoumáme svět. Co všechno však lze zkoumat v oku? Vyzkoušíme si segmentaci cév v oku a seznámíme se s algoritmy pro zpracování obrazu. A také si změříme nitrooční tlak a zjistíme, proč s analýzou sítnice souvisí." Michal Nohel a Richard Ředina, lektoři analýzy snímků sítnice.

Bioinformatika

Díky fylogenetickým stromům zjistíš, čím se liší Tvá DNA od té dinosauří.

„Podíváme se na to, jak vypadá genetická informace viru COVID-19. Vysvětlíme si, jak se liší jednotlivé mutace tohoto viru a proč je stále záhadou, zda virus unikl z laboratoře, či ne. Také se seznámíme s hlavními databázemi obsahující DNA sekvence. A na závěr se ještě naučíme principy pro sestrojení fylogenetických stromů, které si zkusíme i sami zrekonstruovat.“ Jana Schwarzerová, lektorka bioinformatiky.

 

 

Alternativní text

Kdo ti předá znalosti?

Letní školou biomedicíny Tě provedou zkušení průvodci. Rozumějí technologiím i vědě, a taky rozumějí tomu, že se s biomedicínou možná setkáš úplně poprvé. Všechno ti ochotně vysvětlí. 

► Uč se od nadšenců

Rozumíme tomu, co učíme. Tématům se věnujeme v profesní praxi i doma ve volném čase.

► Uč se smysluplně

Zvolili jsme přesně ty dovednosti, které Ti umožní najít a propojit souvislosti v biomedicíně.

► Uč se moderně

Držíme krok s 21. stoletím. Nabízíme Ti špičkovou laboratorní techniku a kvalitní pracoviště.

► Atraktivní témata

Upravili jsme reálná témata, kterým se věnujeme jako vědci a učitelé. Užiješ si je.

► Zkušení lektoři

Máme zkušenosti a v laboratořích jsme jako doma. Na tituly nehrajeme, i když je máme.

► Hodně praxe

Pochopení se odehrává v hlavě, ale zkušenosti se upevňují praktickou činností - zažiješ ji.

Alternativní text

Je to zdarma!

Letní škola je zdarma. Zaplatíš si pouze ubytování (chceš-li jej využít) např. na kolejích Pod Palackého vrchem a stravu v menze nebo pizzerii.

Musím mít znalosti?

Nemusíš. Letní školu si můžeš vyzkoušet i bez předchozích znalostí v oboru. Stačí mít nadšení pro objevování nových věcí.

Jak se přihlásit?

Zkontroluj, že jsi středoškolský student a vyplň přihlašovací formulář. Přijde Ti automatický e-mail, potvrzující registraci.

přihlaš se

Mrkni, na co se můžeš těšit

Alternativní text

Kde nás najdeš?

Kampus FEKT, Technická 12, Brno

 

Kdo Ti poradí?

Oto Janoušek: 541146635, janouseko@vut.cz